Évszakok Versek

A napocska számolója

Egy- a napocska szemét nyitja.
Kettő- házát takarítja.
Három- levesét kavarja.
Négy- lepihen a pamlagra.
Öt- kiszalad az udvarra.
Hat- szél-barátját hallgatja.
Hét- vacsoráját megfújja.
Nyolc- tóban arcát megmossa.
Kilenc- holdas pizsamáját húzza.
Tíz- csillagok dalát hallgatja,
 Szunnyad felhő-dunnába'.